DỰ ÁN

MỘC GAMING - NGA SƠN, THANH HÓA

NET PRO - YÊN DŨNG, BẮC GIANG

CHIP GAMING - LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH

GAME TRẦN PHƯƠNG - BA VÌ, HÀ NỘI

X-GAMING - TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC

CYBER YONE GAMING - QUỲNH LƯU, NGHỆ AN

GAME TẤN PHÁT - TÂN UYÊN, LAI CHÂU

BÉO GAMING - THUẬN CHÂU, SƠN LA

AH GAMING - THANH MIỆN, HẢI DƯƠNG

CAT GAMING - NINH KHÁNH, NINH BÌNH

ANH TIẾN GAMING - SÓC SƠN, HÀ NỘI

NO.ONE GAMING - GIA LÂM, HÀ NỘI

Thong ke