DỰ ÁN

KING GAME - HÀ NỘI

CYBER META - HÀ NỘI

GAME K - HÀ NỘI

GAME OKELA TEA - HƯNG YÊN

TAD GAMING - THANH HÓA

TORO GAMING - QUẢNG NINH

LEESIN GAMING - YÊN BÁI

DEBUNKER - HÀ NAM

Q GAMING - HÒA BÌNH

GAME TUÂN XUÂN - THÁI BÌNH

NGỌC LINH GAMING - LAI CHÂU

DẦN BÉO GAMING - HÀ NỘI

Thong ke